French Pattern 22 oz Hammer

Hickory Shaft

French Pattern Hammer

SKU: 7051
£35.00Price